I september så deltog jag på ett tredagarsläger för att med stöd av Region Sörmland, Stua och Martin Q Larson från kulturinkubatorn Subtopia. Otroligt givande dagar som satte upp nya mål för företaget och skapat ännu bättre förutsättningar för utveckling!

Läs mer om helgen här Kulturföretagare kultiverade idéer på tredagarsläger | Kulturkluster Sörmland

#kulturklustersörmland #eventx #questbox