Club Nexus 6 april

Den lilla klubben med stora hjärtat och många skratten!

Något vi skapar för att vi vill förena människor i glädje, gemenskap, spel, sång och dans 🙂