16:e mars så spelade DJ Martin på Naturskoleföreningens konferens där cirka 100 personer deltog från hela Sverige och även Finland! Blev en kväll med otroligt mycket dans och fina energier!

Naturskoleföreningen i Sverige | naturskola.se